Afgelopen vrijdag hebben alle cliënten en vrijwilligers een zakje chocolade paaseitjes mogen ontvangen, geschonken door de burgemeesters van de gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel. Met dit mooie gebaar steunen de 3 gemeenten het vele werk dat al 4 weken in moeilijke tijden, tijdens de coronacrisis, wordt verzet door alle vrijwilligers.

Hartelijk dank voor deze geste van betrokkenheid namens hen allen.

Wekelijks verstrekken wij momenteel gratis voedselpakketten aan ruim 90 huishoudens. Met alle voorzorgsmaatregelen die nodig en vereist zijn zullen wij blijven streven naar een wekelijkse verdeling van de pakketten.

Mocht u ons met producten willen helpen neem dan contact op met Wil Marechal op wilmarechal@voedselbankbest.nl. Ook financiële steun is meer dan welkom op NL24 RABO 0107 0873 32 tnv St. Voedselbank Best e.o.