Bestuurszaken

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Bart Wigman Voorzitter
Jack Brand Penningmeester
Mien van de Ven Secretaris
Karin van Herpen Partnerbeheer
Peter van der Kruis Vicevoorzitter

Vrijwilligers
Voedselbank Best e/o.heeft 28 vrijwilligers. Deze mensen verzorgen veel hand- en spandiensten. Vaak zijn ze niet alleen op vrijdag aanwezig maar verzorgen ze ook diverse werkzaamheden door de week.

Voor het criterium van het aannamebeleid is het van belang dat wordt benoemd dat met elke nieuwe vrijwilliger een intakegesprek wordt gevoerd. Voor bestuursleden, algemeen coördinatoren en intakers bij de voedselbank die zelf de intake verzorgen dient een VOG te worden aangevraagd.

Raad van advies
De raad van advies kan en zal het bestuur van de voedselbank gevraagd en ongevraagd advies geven. Omgekeerd kan het bestuur de raad van advies om advies vragen dan wel informatie inwinnen.

Remco Kuipéri, Directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant
Leo Bisschops, voormalig wethouder gemeente Best
Jan van Lieverloo, Pastor Emeritus
Yvo Kortmann, voormalig burgemeester gemeente Best
Ton van Veen CFO supermarktketen Jumbo

Beleidsplan Klik hier

Penningmeester/financieel jaarverslag
Uiteraard is er een financiële verantwoording. Die wordt eenmaal per jaar gecontroleerd door de kascommissie en geaccordeerd door een externe accountant.

Jaarverslag
Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt.

Jaarverslag 2018 klik hier
Jaarverslag 2019 klik hier
Jaarverslag 2020 klik hier
Jaarverslag 2021 klik hier
Jaarverslag 2022 Klik hier

Oprichting
In november van 2004 is een groep mensen in de garage van Mia en Frans van Rosendaal begonnen om pakketten te maken en uit te delen aan armlastigen. De groep mensen bestond uit bovengenoemden, Monique Schippers, Pastor v. d. Laar en Pieter van de Broek. De naam werd Voedselbank.

Op 11 juli 2005 werd de Stichting Voedselbank Brabant Zuidoost steunpunt Best opgericht. Deze naam hebben we gehouden tot 13 oktober 2008 daarna is de naam gewijzigd in Stichting Voedselbank Best e.o. Vanaf april 2005 zitten we op het adres Sportlaan 10.

 

Snel naar: