Bestuurszaken

Bestuurszaken

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Frans van Rosendaal voorzitter
Mia van Rosendaal vice-voorzitter
Alice Merkx Secretaris
Jan van Loenhout Penningmeester
Wil Marechal Voedselverwerving

 

Vrijwilligers
Voedselbank Best e/o.heeft 37 vrijwilligers. Deze mensen verzorgen veel hand- en spandiensten. Vaak zijn ze niet alleen op vrijdag aanwezig maar verzorgen ze ook diverse werkzaamheden door de week.

Raad van advies
De raad van advies kan en zal het bestuur van de voedselbank gevraagd en ongevraagd advies geven. Omgekeerd kan het bestuur de raad van advies om advies vragen dan wel informatie inwinnen.

Remco Kuipéri, Directievoorzitter Rabobank Het groene Woud Zuid
Leo Bisschops, voormalig wethouder gemeente Best
Jan van Lieverloo, Pastor R.K. parochies
Yvo Kortmann, voormalig burgemeester gemeente Best
Harold v.d. Ven, architect Best Architecten b.v.
Ton van Veen CFO supermarktketen Jumbo

Penningmeester/financieel jaarverslag
Uiteraard is er een financiële verantwoording. Die wordt eenmaal per jaar gecontroleerd door de kascommissie en geaccordeerd door een externe accountant.

Jaarverslag
Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt.

Jaarverslag 2015 klik hier
Jaarverslag 2016 klik hier
Jaarverslag 2017 klik hier
Jaarverslag 2018 klik hier

Oprichting
In november van 2004 is een groep mensen in de garage van Mia en Frans van Rosendaal begonnen om pakketten te maken en uit te delen aan armlastigen. De groep mensen bestond uit bovengenoemden, Monique Schippers, Pastor v. d. Laar en Pieter van de Broek. De naam werd Voedselbank.

Op 11 juli 2005 werd de Stichting Voedselbank Brabant Zuidoost steunpunt Best opgericht. Deze naam hebben we gehouden tot 13 oktober 2008 daarna is de naam gewijzigd in Stichting Voedselbank Best e.o. Vanaf april 2005 zitten we op het adres Sportlaan 10.

 

Voedselbankbest_organisatie