Het is de afgelopen tijd erg druk geweest, zowel wat betreft de toename van het aantal clienten als drukte met het ophalen van ingezamelde artikelen. Om enkele voorbeelden te noemen.

  • Bij de Bernardusschool, basisschool de Plataan uit Oirschot, en basisschool de Klimboom hebben we vele dozen met levensmiddelen op kunnen halen. Ook van de gereformeerde gemeente Best en van de Petrusparochie uit Oirschot hebben we vele dozen met artikelen opgehaald.
  • Ook d.m.v. de zegeltjesaktie van de Plus supermarkten hebben we ruim 250 pakketten levensmiddelen gekregen. Daarnaast hebben we van meerdere particulieren ook dergelijke pakketten ontvangen. Ook van de kinderopvang de Blauwe Tureluur hebben we naast een financiële donatie ook pluspakketten ontvangen.
  • De spaaractie van Douwe Egberts punten, georganiseerd door de lionsclub Best Oirschot, heeft ons ruim 2200 pakken koffie opgeleverd.
  • We hebben ook weer vele donaties ontvangen van diverse particulieren en maatschappelijke organisaties. De meest in het oog springende donaties zijn de toezeggingen van het Oranjefonds waarbij ons een bedrag van 10.000,– euro is toegekend voor noodzakelijke investeringen. Ook de 1e prijs welke wij bij de Rabobank Groene Woud Zuid (in het kader van de aktie Het Groene Goud) behaalde zorgt ervoor dat we investeringen kunnen doen tot 7.500,– euro. We hebben al een liftinstallatie op onze auto laten aanbrengen en ook de toegangsdeur van het pand Sportlaan is verbreed zodat we met de ook aangeschafte rolcontainers gemakkelijker binnen kunnen. Dit alles in het kader van de Arbo regelgeving en ter ontlasting van onze vrijwilligers.
  • Naast deze extra werkzaamheden zijn de normale wekelijkse werkzaamheden uiteraard verricht, dat wil zeggen dat we minstens 3 maal per week bij de Jumbo supermarkt in Oirschot artikelen gaan ophalen en elke donderdag bij de voedselbank Eindhoven. Ook het aantal vrijwilligers is uitgebreid naar 33 en zijn blij dat we enkele jongere vrijwilligers bereid hebben gevonden om ons team te komen versterken.
  • We hebben op enkele dagen alle dozen en pakketten uitgepakt, gesorteerd en op houdbaarheidsdatum opgeslagen. Een hels karwei wat echter met inzet van velen en in een goede sfeer is verlopen.