Woensdag 22 oktober j.l. was een heuglijke dag voor de Voedselbank Best e.o.

Op die dag heeft burgemeester van Aert het zgn groene certificaat uitgereikt, wat inhoudt dat de voedselbank op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne de zaken prima en aantoonbaar op orde hebben. Voedselbanken Nederland heeft begin dit jaar aan de plaatselijke voedselbanken de mogelijkheid geboden om onder begeleiding van de Houwers Groep uit Geldermalsen de gehele organisatie zodanig in te richten dat voldaan zou worden aan de regelgeving van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Na een eerste zgn nulmeting werden enkele verbeterpunten uitgevoerd en de eindcheck resulteerde in een score van 94 punten, ruim voldoende om het groene certificaat te krijgen. Alle vrijwilligers/sters van de voedselbank zijn trots op het behaalde resultaat en zullen alles op alles zetten om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de eisen die de NVWA stelt, want zij allen hechten aan optimale voedselveiligheid en hygiëne zowel naar de klanten als naar de leveranciers.