Nieuws

Burgemeester van Aert reikt H G certificaat uit

Woensdag 22 oktober j.l. was een heuglijke dag voor de Voedselbank Best e.o. Op die dag heeft burgemeester van Aert het zgn groene certificaat uitgereikt, wat inhoudt dat de voedselbank

Terugkijken op de afgelopen periode

Het is de afgelopen tijd erg druk geweest, zowel wat betreft de toename van het aantal clienten als drukte met het ophalen van ingezamelde artikelen. Om enkele voorbeelden te noemen.