Altijd fijn om te weten dat we ook op het gebied van voedselveiligheid verantwoord werken. Van de overkoepelende vereniging Voedselbanken Nederland ontvingen wij onderstaand bericht:

Geacht bestuur van de Stichting Voedselbank Best e.o.,

Van inspectiebureau Houwers Groep ontvingen wij een kopie van het inspectierapport waarborging voedselveiligheid. Op 30 juli 2021 hebben zij vastgesteld dat uw voedselbank op dat moment met een score van 100 uitstekend voldeed aan de regels zoals beschreven in het Handboek Voedselveiligheid 2019.

Mede namens de adviseur voedselveiligheid wil ik u graag feliciteren met dit uitmuntende resultaat, en hoop dat u deze felicitaties ook wilt doorgeven aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Een dergelijk goed resultaat kan alleen maar tot stand zijn gekomen door de inzet van alle betrokkenen, op ieder niveau.

Met hartelijke groet,
Cor van den Boogaard
Coördinator Team Voedselveiligheid