Groene certificaat

Om te voldoen aan de regelgeving inzake de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit in oktober 2014 door de Houwersgroep de toets uitgevoerd in hoeverre onze voedselbank voldeed aan genoemde wetgeving. Met een score van 94 punten is ons het Groene Certificaat toegekend. Bij de navolgende controles in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022  hebben wij de maximale score van 100 punten of iets daaronder behaald. Uiteraard altijd binnen het toelaatbare om het groene certificaat te behalen.

Wij hechten aan optimale voedselveiligheid en hygiëne, zowel voor onze cliënten als leveranciers. Het kan als bewijs dienen dat alles in het werk wordt gesteld om “veilig” voedsel te verstrekken.

Ieder jaar wordt er door externen een controle uitgevoerd m.b.t. de voedselveiligheid en hygiëne. Op basis hiervan kan het Groene Certificaat worden verlengd.

Tevens kunnen er onaangekondigde controles plaatsvinden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.

 

Snel naar: