Huisregels

Bij het niet kunnen komen afhalen van het voedselpakket op vrijdag dan telefonisch afmelden via de cliëntentelefoon op donderdag of op vrijdag voor 10 uur. Bij tweemaal niet afgemeld wegblijven wordt de sanctie van ‘drie maanden geen pakket’ toegepast! Daarna volgt bij hernieuwde aanmelding een volledig nieuw intakegesprek.

Parkeren uitsluitend langs de Sportlaan en niet in het zijstraatje waaraan de voedselbank gevestigd is. Ook hier als sanctie bij overtreding van deze regel drie maanden geen pakket.

Het is de bedoeling dat eerst de kleding in ‘de Smalle Beurs’ wordt uitgezocht en daarna het voedselpakket wordt opgehaald.

Als begeleiders mee komen dan kunnen deze aan de koffietafel in de zaal plaats nemen en kan een kop koffie of thee worden genomen.

In het hele gebouw is het verboden te roken.

 

Snel naar: