Bij veel mensen thuis is december altijd een drukke maand. Veel regelen om het rond kerst en oud en nieuw weer gezellig te maken. Ook voor de voedselbank is december een hele drukke periode. Wij prijzen ons gelukkig dat met name nu ook aan de cliënten van de voedselbank wordt gedacht. Voor de vrijwilligers is dit een mooie maar ook drukke periode om de schappen bij te vullen met alle artikelen welke via schoolprojecten, kerkbijeenkomsten en individuele acties worden ingezameld.

De bedrijven en hun werknemers denken met name in deze decembermaand aan de voedselbank. Overtollige kerstpakketten maar ook doelbewuste schenking van kerstpakketten door bedrijven en particulieren zorgt ervoor dat de voorraden van producten weer op peil gebracht kunnen worden. Ook aan met name de kinderen die jarig zijn in deze decembermaand wordt, overigens net als in andere maanden, veel aandacht besteed. Themataarten worden belangeloos gemaakt door inwoners van Best om de verjaardag een beetje feestelijk te maken.

Heel veel dank namens bestuur en alle vrijwilligers van de voedselbank aan allen die hier een bijdrage aan geleverd hebben. Het is hartverwarmend om te zien dat velen de minderbedeelden niet vergeten zijn.