In de periode voor Kerstmis 2016 heeft de basisschool De Klimboom een kerstmarkt georganiseerd. De opbrengst van deze kerstmarkt is door de leerlingen geschonken aan de voedselbank in Best. Op vrijdag 23 december 2016 heeft een afvaardiging van de leerlingen een bezoek gebracht aan de voedselbank om de cheque te overhandigen.

Hartelijk dank namens alle cliënten en vrijwilligers van de voedselbank voor dit mooie initiatief.