Op 1 juni 2023 was het wereldmelkdag. De leiding van Kindcentrum De Klimboom (Machiel Aanraad) en Lionsclub Best-Oirschot (vicevoorzitter Arda Huijbers) wilden daar aandacht aan besteden en kozen voor een project ten bate van de Voedselbank. Tijdens een voorlichtingsavond bleek dat de Voedselbank onder meer behoefte heeft aan lang houdbare melk voor de cliënten. De Klimboom wilde daar een steentje aan bijdragen en met dat doel hebben alle kinderen melk ingezameld. De Lionsclub stelt zich steeds meer ten doel om lokale initiatieven (mede) te ondersteunen. Deelname aan deze actie paste zodoende prima in hun activiteitenplan. De club verzorgde het vervoer naar de Voedselbank en leverde nog een flinke hoeveelheid extra pakken melk. De geweldige voorraad melk (bijna 400 pakken) werd in het gebouw van de Voedselbank door Arda en Machiel aangeboden aan voorzitter Bart Wigman en bestuurslid Karin van Herpen.