Op de laatste vrijdag van 2017 is er weer een heerlijke oliebollenactie gehouden voor de voedselbank. Op initiatief en de geweldige medewerking van de broers Con en John Schoonderwoerd uit Son en Breugel zijn er voor alle cliënten en vrijwilligers van de voedselbank op deze dag meer dan 1000 oliebollen gebakken.
Ook Golfclub Son zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage tot het houden van deze actie.

Namens alle cliënten en vrijwilligers hartelijk dank!