De landelijke sportbonden hebben de plaatselijke sportverenigingen opgeroepen in de maand april voedsel in te zamelen voor hun lokale voedselbank. Een hartverwarmend initiatief vanuit de sport.

In Best en Son hebben de voetbalclubs Best Vooruit en Wilhelmina Boys, de korfbalvereniging DKB en de hockeyclub HTC hier gehoor aan gegeven.

Deze sportclubs hopen met deze actie de mensen die het hard nodig hebben een steuntje in de rug te kunnen geven. Daarnaast willen zij met hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur aan de cliënten van de voedselbank en hun kinderen laten weten dat zij van harte welkom zijn in de sport.