Vis en vlees zijn schaars voor onze voedselbank en deze producten moeten we dan in principe inkopen. Makro Best helpt ons door geweldige vis voor een derde van de normale prijs aan ons te verkopen.

Helemaal top en bedankt.