Ook op vrijdag 27 maart lukt het de voedselbank op een verantwoorde manier de voedselpakketten uit te delen. Momenteel kunnen hierdoor 86 huishoudens ( 270 “monden” ) geholpen worden met een voedselpakket. In deze tijd van coronacrisis wordt het wel steeds moeilijker om de pakketten goed gevuld te krijgen. En ook niet onbelangrijk; kunnen de vrijwilligers op een correcte en voorgeschreven manier de pakketten klaarmaken en kunnen we de cliënten op een beheersbare en maatschappelijk en medisch verantwoorde manier van hun pakket voorzien. Met name onze vrijwilligers op de koelbus komen overal en daardoor met veel mensen in contact; veiligheid staat voorop dus mondkapjes. Mooi om te vermelden is wel dat we als voedselbank in deze moeilijke tijd niet vergeten worden; alle eetbare goederen welke door de sluiting van scholen ( o.a. Heerbeeck College ), sportclubs ( o.a. Best Vooruit ) en bedrijven ( o.a. Vitamine & Zo ) niet meer gebruikt kunnen worden zijn geschonken aan onze voedselbank.

Bijgevoegde foto’s geven een impressie van de voorbereiding en leveren het bewijs dat wij ons als voedselbank nauw betrokken voelen om in deze moeilijke tijden onze cliënten bij te staan in het verkrijgen van een volwaardig voedselpakket. En uiteraard is dit niet mogelijk zonder alle steun in goederen en donaties in geld ! Hartelijk dank voor iedereen die de voedselbank Best e.o. op welke wijze dan ook een warm hart toedraagt.