Afgelopen vrijdag 31 december 2021 heeft een nagenoeg voltallig vrijwilligerscorps afscheid genomen van Mia van Rosendaal en haar echtgenoot Frans. Na 17 jaar trouwe dienst hebben Mia (mede-oprichtster) en Frans (al vele jaren voorzitter) in de loop van 2021 aangegeven eind van het jaar het stokje over te willen dragen. In een kort samenzijn dat door corona sober gevierd moest worden hebben wij toch onze dank uit kunnen spreken naar hen toe.

Als eerste heeft het nieuwe bestuur gemeend hen aan het eind van hun “dienstverband” te mogen benoemen tot erelid van de voedselbank Best door de overhandiging van een oorkonde. Een persoonlijk cadeau van de stichting was de overhandiging van een mooi bronzen beeldje in de vorm van twee personen die uitgezwaaid worden door alle vrijwilligers. Dat alle vrijwilligers hen een zeer warm hart toedragen bleek daarna uit het schenken van een persoonlijk cadeau dat op een ludieke manier zat verstopt in een bakblik in de vorm van een tulband in ijs. Ingevroren zat een mooi geldbedrag waarvan zij de bestemming naar eigen idee mogen invullen. Het cadeau is een kwinkslag naar eten (cake-tulband) en gegoten in ijs (verwijzing naar onze koel- en diepvriesafdeling). Mia overhandigde aan iedere vrijwilliger als dank voor de fijne samenwerking een mooie rode roos.

Binnen het bestuur zijn Mia en Frans vervangen door Peter v.d. Kruis (bestuurslid voor Mia) en Karin van Herpen ( diverse bestuurstaken voor Frans). Jan van Loenhout neemt vanaf 1 januari 2022 het voorzitterschap ad-interim over van Frans van Rosendaal.

Frans en Mia het gaat jullie goed en de koffie staat altijd klaar !