Voedselpakket aanvragen

Wanneer krijg je een voedselpakket?

Voedselpakketten die door de Voedselbank Best ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.

Toekenningscriteria:
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn criteria opgesteld. Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. Dit nadat alle vaste lasten zoals: huur, gas, water, licht en verzekeringen zijn betaald.
Het basisbedrag per huishouden is € 190,00 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op kosten die niet afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).
Boven het basisbedrag komt er € 110,00 per persoon per maand bij, ongeacht de leeftijd.

Voorbeelden
Alleenstaande:
Basis € 190 + € 110 = € 300,00
Twee ouders met 2 kinderen:
Basis € 190 + (4 x € 110) = € 630,00

Voedselpakket nodig?
Een aanvraag om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet altijd worden ingevuld door een medewerker van de voedselbank. Iedere 1ste woensdag van de maand is er van 10 tot 12 uur een vrijwilliger van de voedselbank Best aanwezig in Bestwijzer, Zonnewende 173.

De meeste intakegesprekken vinden plaats op de vrijdagochtenden tijdens de openingsuren van de voedselbank op het adres Sportlaan 10. Hiervoor dient een telefonische afspraak gemaakt te worden op één van de onderstaande telefoonnummers.

Voor telefonische informatie over aanmelden buiten de bezoekuren: 06-46668025
E-mailen kan natuurlijk ook: clienten@voedselbankbest.nl

 

Snel naar: