St Voedselbank Best e.o. prijst zich gelukkig met het gebaar van St. Harapan en spreekt haar dankbaarheid uit voor deze mooie geste!

STICHTING HARAPAN: EEN PAK VOOR EEN ZAK/ rijst voor armen op West-Timor: voorraad van deze actie naar Voedselbank Best e.o

Harapan had zich er goed op voorbereid. Verkoop van pakken rijst en de opbrengst bestemmen voor armen op West-Timor. Helaas, door de corona crisis is deze actie uitgesteld. De inkoop (700 pak) was gedaan, hiervan zijn 90 pakken dankzij een donatie van € 100,– al naar de Voedselbank in Best gebracht. Van de Pio-stichting uit Tilburg ontving Harapan een donatie van € 750,– voor de rijstactie waarvoor geen rijst geleverd hoeft te worden. Omdat niet duidelijk is wanneer de actie wel kan worden georganiseerd heeft het bestuur van stichting Harapan  besloten de resterende 610 pakken ook naar de Voedselbank Best te brengen.

STEUN DE ACTIE:

U kunt de actie “een zak rijst voor armen op West-Timor” steunen (zonder een of meer pakken rijst te ontvangen) door een bijdrage te storten op NL29 RABO 01770 62 266 stichting Harapan  ovv rijstactie.