De afgelopen weekend door de Voedselbank Best e.o. gehouden de winkelactie bij Jumbo Son/breugel is een geweldig succes geworden. Dankzij het winkelend publiek hebben we ongeveer 80 bananendozen artikelen kunnen inzamelen. Alle reden om verheugd te zijn met dit grote aantal.

De voorraad bij de voedselbank kan heel aardig worden aangevuld. De cliënten die wekelijks een voedselpakket komen ophalen zullen de komende periode ervaren dat er artikelen bij zitten die maar sporadisch in de pakketten aangetroffen worden. Dat de actie zo,n succes is geworden wordt zowel door de cliënten als door de vrijwilligers/sters van de voedselbank zeer gewaardeerd.

Vanaf deze plaats wil de voedselbank alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun bijdragen en de bedrijfsleider en personeel van de Jumbo Son/Breugel voor hun medewerking en hun gast vrijheid.